Насилието в училище е комплексен проблем, смята психолог

Насилието в училище е комплексен проблем, смята психолог

Насилието в училищата е комплексен проблем и затова нито училището, нито семейството могат да се справят или да бъдат поотделно отговорни за него. Това заяви за БТА психологът от БАН доц. Маргарита Бакрачева, помолена да коментира на какво се дължат нарастващите през последните години случаи на насилие в българското училище, както и това, че в последния месец почти всеки ден има различни случаи на насилие в някое училище в страната.

Попитана дали насилието сред децата не е резултат от отношенията в българското общество и семейство, и дали компютърните игри не се отразяват понякога негативно върху детската и юношеската психика, Бакрачева отбеляза, че цялостната нагласа, която се оформя в обществото, се отразява върху децата.

Тук се смесват възрастовите особености, характерни за детската и тийнейджърската възраст - по-високата степен на импулсивност и живеенето "тук и сега", за момента, без много замисляне за последствията. Върху децата влияят също моделите на актуално и лайквано поведение, популяризирани в медиите и особено в социалните мрежи, обясни Бакрачева.

Според нея информацията за безнаказано насилие и агресия, която се прокрадва, но и се оформя като цялостно възприемане в обществото, оказва влияние върху детската психика.

Новинарските емисии са пример в това отношение, е мнението на психолога. Бакрачева добави и други негативни фактори за децата и учениците - цялостната пасивност и толерантност към това, което се случва в обществото и липсата на достатъчно отзвук сред обществеността, както и следването на принципа "Това не ме засяга". Всичко това е комбинирано и с недостатъчно развитите социални умения на задържане на агресията при децата, поясни Маргарита Бакрачева.

Психологът отбеляза, че множество фактори оказват въздействие върху децата и те могат да се разделят на свързани с възрастовата специфика, отнасящи се до семейството, до училището и социалната среда в страната. Именно чрез комбинираните усилия на родители, педагози и обществото може да се очаква промяна в тази насока, заяви Бакрачева. Тя каза, че следвайки мотивационния принцип на "тоягата и моркова", от една страна трябва да има строги наказания, чието прилагане да бъде широко популяризирано, а от друга страна трябва да има възможност за популяризирането и на достатъчно просоциални модели и форми на поведение, които да бъдат атрактивни за тийнейджърите. Те търсят основно висок статус и престиж, както и приемане в значими за тях референтни групи, коментира Бакрачева.

Според нея пътят към промяна и канализиране на тийнейджърската енергия може да стане, ако за тях има форми на поведение, представляващи стандартната помощ или участието им в групи за споделяне на опит или в някаква друга дейност, която се цени. Бакрачева отбеляза обаче, че "всичко това остава главно в гамата на промотиране на недостатъчно популярни модели".

Пътят към оформянето на тийнейджърите се осъществява чрез осигуряването им на възможността да се почувстват "звезди", обобщи психологът. За съжаление, не само в България, това обикновено се свързва с крещящото, с различното, с агресивното, добави Маргарита Бакрачева. Тя отбеляза, че по същия начин обаче могат да се стимулират и други възможности сред тийнейджърите, които осигуряват същото - развиването на спортни или други умения.


Доц. Маргарита Бакрачева - психолог от БАН
(Публикацията е сподела от DARIK NEWS)
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1372006


Коментари

© 2012 Фондация "Цветан Цанов". Всички права запазени.

Уеб сайт от

Scroll To Top