Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/controllers/index.php on line 9

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/controllers/index.php on line 12

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/tzvetant/public_html/modules/contents/models/index.php on line 12
Кои сме ние?

Кои сме ние?


Кои сме ние?

Фондация „Цветан Цанов“ е създадена в името на дванадесетгодишния Цветан, убит зверски от шестнадесетгодишен ... на 23 август 2011г. Родителите на Цветан основават фондацията, за да предотвратят подобни трагедии и да подпомогнат намаляването на агресията и насилието между децата в България.

Насилието над деца в България е сериозен проблем - според последните проучвания всяко трето дете е било или е жертва на насилие, а всяко осмо е било обект на сексуално насилие. Около 10% от случаите на насилие се случват между близки по възраст деца. Около 10% завършват с тежки, трайни наранявания или смърт.
Нашата цел е да привлечем вниманието на обществото към този проблем и да атакуваме причините за проблемите между деца.

Какво планираме?
Причините за насилието между деца са многобройни – тежко насилие над децата в ранните им години, което нарушава способностите им да се свързват с други хора; влошеното икономическо състояние на българските семейства и липсата на подкрепа за родители; неадекватната роля на училищата в предотвратяването на случаите на насилие; липсата на подкрепящо за децата общество.
Фондация „Цветан Цанов“ предвижда дейности, насочени към тези причини:
- Организиране на събития, които да привлекат вниманието на родители, институции, учители и директори към тревожното нарастване на случаите на насилие между деца;
- Популяризиране на добри практики от европейски страни, които успешно определят деца в повишен риск от извършване на насилие и им осигуряват необходимото наблюдение и подкрепа;
- Подкрепа за деца в повишен риск от извършване на насилие –включване в занимания и клубове, които представляват реален интерес за децата, осигуряване на възможности за професионално ориентиране;
- Подкрепа за въвеждане на работещи мерки срещу насилието в българските училища;
- Ангажиране на отговорните институции (Министерство на образованието и науката, 41-во Народно събрание) с въвеждане на необходимите мерки и промени, които ще гарантират нетърпимост към насилието над деца и адекватни мерки за предотвратяване на насилието в училище;
- Засилване на ролята и позицията на училищните психолози в ранната диагностика и подкрепата за деца в повишен риск от извършване на насилие.

Фондация „Цветан Цанов“ се управлява от Управителен съвет.Неговите членове са:

Иванка Цанова е майка на Цветан и неговите двама братя (Иван и Методий). Тя е магистър по химия и физика -образование,завършено в СУ „Св. Климент Охридски“. През последните 10 години развива уменията си в областта на модния дизайн. Има собствено шивашко ателие.
 
Иван Цанов е баща на Цветан, Иван и Методий. Той е предприемач от 20 години, управител е във фирма,която създава и управлява ресторантите „Червената къща“ и „Добро“. Има интереси в областта на устойчивото строителство, пасивните сгради и възобновяемата енергия.

Георги Стефанов се занимава с интернет маркетинг.

Весела Ангелова е ръководител на компания за реклма и маркетинг. Работи в тази сфера от близо 15 години, като през този период е натрупала опит в създаването на комуникационни стратегии, управлението на екипи, организирането на мероприятия и др. Весела се е занимавала с реализацията на благотворителни кампании за неправителствени организации, сред които са SOS детски селища в България и фондация "Синята птица". Тя е разработвала и управлявала проекти, финасирани от европейски фондове, както и от Програмата на ООН за развитие.

Георги Стефанов се занимава с интернет маркетинг.

Габриела Балканджиева е магистър по специалността”Славянска филология” към факултет”Славянски филологии” (СУ “Св.Климент Охридски”).

Гергана Маркова е управител на ЛИКОРА – Организация за личностно и корпоративно развитие, преподавател в Училището по мениджмънт към Нов български университет, консултант по личностно и корпоративно развитие и водещ на семинари и корпоративни тренинги в тази област. Гергана е Магистър по Педагогика и мениджмънт в образованието към Софийски университет, преминала е пълната програма на обучението в Марков колеж и редица международни семинари по личностно развитие (Франция, Бразилия, Мексико). Има богат опит като обучител и е била учител в детки градини и училища. Автор е на многобройни статии за личностно развитие и е участвала в над 20 радио и 10 телевизионни предавания по теми от личностното развитие.
 
Валентин Стоилов е управител и психолог към „Детско развитие” ЕООД- консултантска агенция за психологически изследвания и психотерапия. Бакалавър по Психология, магистър „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания” към СУ „Св. Климент Охридски”. Формира се като психоаналитик от 2010 година. Котерапевт в екип за индивидуална психоаналитична психодрама. Работил е като педагог в „SOS-Kinderdorf”-детско селище,с.Дрен, като психолог към Дневен Център за Рехабилитация и Интеграция на Деца със Специфични Нужди-“Покров Богородичен”, а също така и към различни консултантски агенции за психологически изследвания, за подбор и управление на човешки ресурси. Има над 13 годишен опит в работата с деца и младежи.
 
Весела Герчева ръководи проект за изграждане на образователни детски кътове в българските музеи в Нов български университет. Тя има над 10 – годишен опит в сферата на нестопанските организации, който включва работа с младежи и подкрепа на училищни настоятелства, управление на проекти, обучение на учители и родители. Весела е пръв директор на Български дарителски форум (членска организация на над 50 фондации и компании, които даряват средства за благотворителност) и създател на DMS България – единен номер (17 777) за SMS благотворителност.


Коментари

© 2012 Фондация "Цветан Цанов". Всички права запазени.

Уеб сайт от

Scroll To Top